przesuń do początku strony

Szkolenia, konferencje i narady

 • Znaleziono 52 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich 20-22.04.2016

Zgodnie z „Harmonogramem szkoleń podstawowych i specjalistycznych oraz innych przedsięwzięć organizowanych na szczeblu centralnym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2015 r.” w dniach 12-14 października 2015r. w Osadzie Karbówko koło Golubia-Dobrzynia odbyła się narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

W dniach 06 – 10 października br. w Centrum Szkolenia OPBMR Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie odbył się kurs dla operatorów SI PROMIEŃ dla potrzeb układu pozamilitarnego kadr cywilnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania organizowany wspólnie przez Centrum Szkolenia OPBMR oraz Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

zdjęcie aktualności

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. w Centrum Usług Wspólnych Kompleks Recepcyjno- Wypoczynkowy w Łańsku odbyła się narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju (SOCK) z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Tematem przewodnim narady było „Gospodarowanie składnikami majątku obrony cywilnej”. Współgospodarzem narady był Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

W dniach 25-27 września 2013 r. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”. Konferencja rozpoczęła się w Międzynarodowym Centrum Kultury wykładem inauguracyjnym prof. Jacka Purchli – Dyrektora Centrum.

W dniach 5-7 czerwca 2013 r. w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach odbyły się warsztaty nt:„System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej – powszechna samoobrona ludności” dla pracowników zajmujących się problematyką obrony cywilnej i ochrony ludności w Urzędach Wojewódzkich i Szkołach PSP.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6