przesuń do początku strony

Szkolenia, konferencje i narady

  • Znaleziono 33 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

W dniach 7-8 października 2008 r. Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zorganizowało szkolenie dla Dyrektorów biur merytorycznych: Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Komendantów Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W dniach 9-10 września 2008 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, nt. „Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w czasie pokoju, kryzysu i wojny - teoria i praktyka", której współorganizatorem było Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

W dniach 17-18 czerwca br. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka odbyło się szkolenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach do spraw obronnych w Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4