przesuń do początku strony

Publikacje

15 CZE 2011

Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny

W maju br. nakładem Towarzystwa Wiedzy Obronnej ukazała się publikacja
"Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny" autorstwa Aleksandry Skrabacz i Waldemara Kitlera.

Aleksandra Skrabacz - dr hab., profesor w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego.

Waldemar Kitler - dr hab. inż., profesor w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademi Obrony Narodowej.

Okładka Książki

Informacje o wydawcy:
Wydawnictwo Towarzystwo Wiedzy Obronnej
ul. 11 listopada 17/19
03-446 Warszawa
tel.  22/687 24 81
fax  22/687 24 87
www.two.republika.pl

wszystkie aktualności