przesuń do początku strony
Strona główna Prawo Projekty aktów prawnych

Projekty aktów prawnych

Regulacja ma na celu stworzenie ram prawnych dla zapewnienia warunków niezbędnych dla ochrony życia i zdrowia ludzi oraz podstawowych warunków dla przetrwania ludności w sytuacjach zagrożeń, współpracy i współdziałania systemów,organów, służb i innych podmiotów wykonujących zadania z zakresu ochrony ludności, usprawnienie koordynowania przyjmowania i udzielania pomocy humanitarnej. Kładzie też duży nacisk na kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz promowanie odpowiednich zachowań w obliczu zagrożeń w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia ich bezpośrednich skutków.

Rekomendowane rozwiązanie polega na przyjęciu rozwiązań ustawowych w zakresie ochrony ludności. Dotychczas sfera ta nie była uregulowana. Istnieją natomiast w polskim porządku prawnym regulacje dotyczące obrony cywilnej. Nie są one jednak w całości stosowane z uwagi na to, ze przepisy tworzone w latach 60 i 70-tych, nie odpowiadają zmienionej rzeczywistości społecznej i prawnej i organizacyjnej. W związku z powyższym, zdecydowano się na nową regulację, ujmującą i regulująca w sposób całościowy zarówno obszar ochrony ludności, jak i obrony cywilnej oraz wprowadzając jednolite struktury organizacyjne dla obydwu obszarów.

Kategoria: Akty prawne
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dn. 29 grudnia 2017 r. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dn. 29 grudnia 2017 r. 19-02-12 13:48 1.38MB pobierz plik: Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dn. 29 grudnia 2017 r.
Projekt ustawy o OLiOC z dnia 22 grudnia 2016 r. Projekt ustawy o OLiOC z dnia 22 grudnia 2016 r. 16-12-23 14:10 347.76KB pobierz plik: Projekt ustawy o OLiOC z dnia 22 grudnia 2016 r.
Uzasadnienie do projektu ustawy o OLiOC z dnia 21 grudnia 2016 r Uzasadnienie do projektu ustawy o OLiOC z dnia 21 grudnia 2016 r 16-12-23 14:10 308.73KB pobierz plik: Uzasadnienie do projektu ustawy o OLiOC z dnia 21 grudnia 2016 r
Ocena Skutków Regulacji do projektu ustawy o OLiOC z dnia 21 grudnia 2016 r. Ocena Skutków Regulacji do projektu ustawy o OLiOC z dnia 21 grudnia 2016 r. 16-12-23 14:10 298.83KB pobierz plik: Ocena Skutków Regulacji do projektu ustawy o OLiOC z dnia 21 grudnia 2016 r.
Projekt ustawy o ochronie ludności – 31 sierpnia 2009 r. Projekt ustawy o ochronie ludności – 31 sierpnia 2009 r. 16-12-23 14:10 366.5KB pobierz plik: Projekt ustawy o ochronie ludności – 31 sierpnia 2009 r.
Projekt Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – stan na 8 września 2016 r. Projekt Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – stan na 8 września 2016 r. 16-12-23 14:11 415.87KB pobierz plik: Projekt Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – stan na 8 września 2016 r.