przesuń do początku strony

Prawo

Uwaga!
Serwis internetowy Obrona Cywilna Kraju (OCK) nie jest powołany do udostępniania treści aktów prawnych. Wybrane akty prawne, dotyczące organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej i niektórych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa są zamieszczane na stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają charakteru oficjalnego. Zgodnie z obowiązującym prawem moc obowiązującą mają jedynie teksty opublikowane we właściwych dziennikach urzędowych. Redakcja serwisu OCK nie ponosi odpowiedzialności za treść aktów prawnych prezentowanych na stronie internetowej, ani za skutki wynikłe z ich wykorzystania.