przesuń do początku strony

Zakończenie programu w roku 2007/2008

W dniu 11 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr. 37 w Gdyni odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie kolejnej edycji programu edukacyjnego „Bezpieczne życie", którego celem było edukowanie dzieci klas I-III z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Program przy wsparciu urzędu miasta realizowany jest od ośmiu lat w gdyńskich szkołach podstawowych. Dotychczas w ciągu 8-miu lat z programem zapoznało się 4116 dzieci. W roku szkolnym 2007/2008 program realizowany był w 8 szkołach podstawowych i objął 1000 dzieci. Na potrzeby programu w czasie 8-miu lat działania zostało przeszkolonych metodycznie 247 nauczycieli w tym w roku szkolnym 2007/2008 - 36. Szczególne uznanie w szkoleniu nauczycieli należy skierować na ręce Pani Beaty Mernok ze Szkoły Podstawowej nr. 45 w Gdyni, która z dużym zaangażowaniem, pasją podchodzi do szkolenia metodycznego w środowisku nauczycieli. W uroczystym zakończeniu kolejnego etapu programu wzięli udział m.in. wiceprezydent Miasta Gdynia - Ewa Łowkiel, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku mł. bryg. Waldemar Miłejko, komendant miejski PSP - bryg. Krzysztof Markiewicz, zastępca komendanta miejskiego PSP - st. kpt. Mirosław Mendyka, przedstawiciele policji oraz straży miejskiej. Komendanta Głównego PSP reprezentował K. Wiktor Zmysłowski. Dzieci za udział w licznych konkursach o tematyce bezpieczeństwa zostały wyróżnione licznymi nagrodami, których wręczenia dokonali Pani Prezydent Miasta oraz przedstawiciel KG PSP. Uroczystości zakończenia uświetnione zostały przedstawieniami artystycznymi o tematyce bezpieczeństwa, przygotowanymi przez dzieci objęte programem „Bezpieczne życie". Dotychczasowe rezultaty edukacyjne w ramach programu są min. możliwe dzięki zaangażowaniu komendanta miejskiego PSP w Gdyni - bryg. Krzysztofa Markiewicza, który jest zarazem jego koordynatorem.

Program będzie kontynuowany w nowym roku szkolnym 2008/2009.