przesuń do początku strony

Zakończenie Bezpieczne Życie w roku szkolnym 2007/2008

W dniu 18 czerwca 2008 roku w Chorzowie odbyło się uroczyste zakończenie programu edukacyjnego „Bezpieczne życie".

W ramach programu w roku szkolnym 2007/2008 zostało przeszkolonych 990 dzieci oraz 39 nauczycieli.

Program realizowany był w celu poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu bezpieczeństwa. W realizacji przedsięwzięcia uczestniczyły szkoły podstawowe oraz Państwowa Straż Pożarna i Policja.

Podczas uroczystości zakończenia zostały podsumowane działania realizowane przez placówki oświatowe w ramach realizacji Programu. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Zastępca Prezydenta Chorzowa - Marian SALWICZEK, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta - Aleksander WOJTCZAK, Komendant Miejski PSP - st. bryg. Edward GĄSOWSKI oraz przedstawiciel KG PSP - asp. Monika TOKARCZYK.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach realizowanych w ramach Programu. Na zakończenie odbyły się pokazy Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.