przesuń do początku strony

Wola - zakończenie 2009/10

Uroczyste zakończenie programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie" w dzielnicy Warszawa - Wola

Dnia 17 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie” w dzielnicy Warszawa – Wola.

W programie tym uczestniczyło 14 szkół podstawowych z terenu Woli. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele:

  • Urzędu Dzielnicy
  • Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
  • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
  • Policji
  • Straży Miejskiej

W czasie uroczystości dzieci zaprezentowały program artystyczny, składający się z: piosenek oraz przedstawienia opowiadającego o zagubieniu się dzieci w lesie. Następnie wręczono nagrody zwycięzcom oraz wyróżnionym w konkursie plastycznym związanym z bezpiecznym życiem. Ostatnim punktem był przeprowadzony przez Komendę Główną PSP quiz z nagrodami, sprawdzający wiedzę dzieci z tego zakresu.