przesuń do początku strony

Warsztaty dla trenerów 26-27 kwietnia 2012 r.

W dniach 26-27.04.2012 r. w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie przeprowadzone zostały warsztaty dla trenerów programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie”.

Podstawą ich realizacji był „Harmonogram szkoleń podstawowych i specjalistycznych oraz innych przedsięwzięć organizowanych na szczeblu centralnym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2012 roku” zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP – Zastępcę Szefa OCK nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego w dniu 30 listopada 2011 r.

Uroczystego rozpoczęcia warsztatów dokonał st. bryg. Krzysztof ZIELIŃSKI – Zastępca Dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.

Szkolenie prowadzone było w formie wykładów, które obejmowały
14 jednostek dydaktycznych. Celem szkolenia była wymiana doświadczeń w realizacji programu oraz poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Tematami szkolenia były:

  1. Pierwsza pomoc przedmedyczna ABC.
  2. Ucieczki dzieci i młodzieży z domu.
  3. Przestępczość kryminalna wśród dzieci.
  4. Bezpieczeństwo dzieci w obiektach szkolnych – zapobieganie wypadkom.
  5. Toksykologia – rośliny trujące, zatrucia gazem, dopalacze…
  6. Pomoc psychologiczna dzieciom po przejściach.

W szkoleniu wzięło udział 18 trenerów, którzy realizują program „Bezpieczne Życie” na terenie całego kraju.