przesuń do początku strony

Warsztaty dla trenerów 11-12 października 2010 r.

W dniach 11-12 października 2010r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka
odbyły się kolejne warsztaty dla Trenerów programu edukacyjnego "Bezpieczne życie".

Warsztaty dla Trenerów programu "Bezpieczne życie" odbywają się co roku. W tegorocznej edycji udział wzięło 28 osób reprezentujących 7 województw, na terenie których realizowany jest program.

Uroczystego otwarcia dokonał st. bryg. Krzysztof Zieliński - Zastępca Dyrektora Biura ds. Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, które to sprawuje nadzór nad programem edukacyjnym.

Tematyka warsztatów przedstawiała się następująco:

 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej dzieciom.
 • Problematyka zagubień dzieci.
 • Formy doskonalenia nauczycieli w ramach edukacji dla bezpieczeństwa na pierwszym etapie nauczania.
 • Nowe podstawy programowe na pierwszym etapie nauczania.
 • Edukacja placówki oświatowej, postępowanie w przypadku pożarowego i innych miejscowych zagrożeń.
 • Program edukacyjny "Bezpieczna energia RWE".
 • Sposoby realizacji treści programowych programu edukacyjnego "Bezpieczne życie".
 • "Kultura Bezpieczeństwa. Materiały pomocnicze dla klas 1-3 szkół podstawowych" - kształcenie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii w systemach oświaty.
 • "Bezpieczne życie" jako praktyczne rozwiązanie realizacji edukacji dla bezpieczeństwa w ramach podstaw programowych na I etapie nauczania.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania programu edukacyjnego "Bezpieczne życie".
 • Omówienie realizacji programu "Bezpieczne życie" w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci na przykładzie wydarzeń z okresu Powstania Warszawskiego.