przesuń do początku strony
Strona główna Obrona Cywilna Kraju Bezpieczne Życie - program edukacyjny dla dzieci Trenerzy VIII edycja warsztatów dla trenerów 28-29 maja 2013 r. w Józefowie

VIII edycja warsztatów dla trenerów 28-29 maja 2013 r. w Józefowie

Uprzejmie informuję, że w oparciu o Program warsztatów dla trenerów programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie”, który został  zatwierdzony w dniu 10 kwietnia 2013 r. przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego, w dniach 28-29 maja 2013 roku w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Tuliszkowskiego Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie, została zorganizowana VIII edycja warsztatów dla trenerów programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie”.

Podstawą do realizacji przedsięwzięcia był Harmonogram szkoleń podstawowych i specjalistycznych organizowanych na szczeblu centralnym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2013 roku, Protokół Intencyjny o współpracy między Szefem Obrony Cywilnej Kraju a Sekretarzem Generalnym Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej z dnia 20 września 2001 r. oraz Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Rozpoczęcia warsztatów dokonał bryg. Waldemar Maliński - Dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.    

Celem organizowanych warsztatów była wymiana doświadczeń trenerów programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie” w zakresie realizacji programu, poszerzenie wiedzy trenerów w obszarze bezpieczeństwa, utrwalenie wiedzy oraz praktyka w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej, rozpoznanie sytuacji kryzysowych u dzieci oraz sposoby reagowania, przedstawienie stanu realizacji programu edukacyjnego dla dzieci „Bezpieczne życie” na terenie całego kraju.

Podczas dwóch dni szkolenia zostało przeprowadzonych 16 godzin dydaktycznych w tym:

28 maja 2013 r.

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna - ABC - 3 godziny zajęć teoretyczno-praktycznych,
  • Sytuacje kryzysowe u dzieci - rozpoznanie i reagowanie - 2 godziny zajęć teoretycznych
  • Zagrożenia Internetowe wśród dzieci - 2 godziny zajęć teoretycznych,
  • Zasady ewakuacji na przykładzie Muzeum Chopina w Warszawie - sesja wyjazdowa, zajęcia teoretyczne.

29 maja 2013 r.

  • Organizacja ewakuacji w placówkach oświatowych - 1 godzina zajęć teoretycznych,
  • Podstawy analizy zagrożeń w placówkach edukacyjnych  - 1 godzina zajęć teoretycznych,
  • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa klas I-III - 2 godziny zajęć praktycznych,
  • Wymiana doświadczeń  z realizacji programu - 3 godziny zajęć teoretyczno-praktycznych.

Uczestnikami warsztatów byli trenerzy programu „Bezpieczne Życie” realizujący program na terenie całego kraju, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie odbywa się cyklicznie i będzie kontynuowane w latach następnych. Uczestnicy warsztatów w swojej codziennej zawodowej pracy z dziećmi podczas prowadzenia zajęć w ramach programu „Bezpieczne Życie” wykorzystują wiedzę zdobytą na szkoleniu oraz otrzymane pomoce dydaktyczne.

Podczas podsumowania uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat zorganizowanych zajęć. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne z edukacji dla bezpieczeństwa klas I-III, zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagrożenia internetowe. Przedstawiono propozycję, aby kolejna edycja warsztatów odbyła się w przyszłym roku na przełomie maja i czerwca.

Na zakończenie warsztatów mł. bryg. Robert Duda  Naczelnik Wydziału Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przekazał uczestnikom zaświadczenia o udziale w warsztatach oraz materiały i pomoce dydaktyczne przekazane przez wykładowców.

30 MAJ 2013

VIII edycja warsztatów dla trenerów 28-29 maja 2013 r. w Józefowie

Kategoria: Obrona Cywilna Kraju