przesuń do początku strony

Uroczyste zakończenie w Parczewie 2010 r.

Dnia 22 czerwca 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Parczewie odbyło się uroczyste zakończenie programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie” .  W uroczystości udział wzięli

  • przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • Starosta Parczewski,
  • Kapelan Powiatowy Strażaków,  
  • dyrektorzy, nauczyciele i dzieci z gmin: Parczew, Milanów, Sosnowica, Podedwórze.

W programie udział wzięło 690 dzieci z 9 szkół podstawowych. Podczas trwania programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie” w szkołach podstawowych zrealizowano konkurs pt.   „W obliczu zagrożenia”. W konkursie udział wzięło 88 prac plastycznych, 15 z nich zostało wyróżnionych i nagrodzonych. W trakcie uroczystości przeprowadzono quiz dla dzieci dotyczący bezpieczeństwa w domu oraz poza nim. Dzieci biorące udział w quizie nagrodzone zostały prezentami.  Uroczyste zakończenie programu sfinalizował występ artystyczny wykonany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie oraz dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w  Podedwórzu. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki z okazji zakończenia programu.