przesuń do początku strony

Uroczyste zakończenie programu w Zebrzydowicach roku 2007/08

 
W dniu 3 czerwca 2008 roku odbyło się uroczyste zakończenie programu edukacyjnego „Bezpieczne życie", który realizowany był na terenie gminy Zebrzydowice. Celem programu była poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych przy wsparciu różnych instytucji lokalnych oraz zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowania dzieci w najbliższym otoczeniu. W realizacji programu w roku szkolnym 2007/2008 udział wzięły 4 szkoły podstawowe (Zespół Szkół Zebrzydowice, Zespół Szkół Kaczyce, Szkoła Podstawowa Kończyce Małe, Szkoła Podstawowa Maklowice Górne).  Programem zostało objętych 165 uczniów reprezentujących drugie klasy (8 oddziałów). Dla potrzeb programu zostało metodycznie przygotowanych i przeszkolonych  23 nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Ponadto 2 nauczycieli uzyskało uprawnienia trenerów do realizacji programu na terenie całego kraju.

Zadania w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne życie" realizowane były przez cały rok szkolny przy wsparciu Wójta gminy Zebrzydowice - Andrzeja Kondziołka.

W uroczystości zakończenia programu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, między innymi: z Cieszyna, Zebrzydowic.  Państwową Straż Pożarna reprezentowali między innymi:  Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach - bryg. Marek Rączka oraz przedstawiciel Komendy Głównej PSP - Wiktor K. Zmysłowski.

Podczas uroczystości dzieci przedstawiły program artystyczny ukazujący zagadnienia ujęte w Programie „Bezpieczne życie". Na zakończenie odbyły się pokazy zastępów Straży Pożarnej oraz przeprowadzono poszukiwania dzieci zagubionych w lesie z zastosowaniem rozwiązań przedstawionych podczas zajęć z dziećmi.

W trakcie uroczystości Pan Wójt złożył na ręce przedstawiciela Komendy Głównej PSP podziękowanie za pomoc w realizacji programu na terenie gminy Zebrzydowice.