przesuń do początku strony

Uroczyste zakończenie programu w roku 2011/12

W dniu 5 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się uroczyste zakończenie V edycji programu „Bezpieczne życie” realizowanego na terenie powiatu Łęczyńskiego.

W ramach programu w roku szkolnym 2011/2012 zostało przeszkolonych ok. 1500 dzieci z 14 szkół podstawowych oraz 4 przedszkoli.

Przedsięwzięcie realizowane było w kilku gminach na terenie powiatu łęczyńskiego. Uczniowie zdobyli wiedzę oraz umiejętności przydatne w sytuacjach zagrożeń, podnieśli świadomość w zakresie bezpieczeństwa.

Podczas realizacji programu zorganizowane zostały konkursy tematyczne dotyczące m.in. tematyki bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pt: „Bezpieczny dom i gospodarstwo”, „W zdrowym ciele zdrowy duch.” Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Uczniowie z klas V zaprezentowali program artystyczny pokazujący zagadnienia poruszone w ramach Programu.

W uroczystości udział wzięli: 

  • Kazimierz BUDKA – wicestarosta Łęczyński,
  • Teodor KOSIARSKI – burmistrz Łęcznej,
  • st. kpt. Anna MOCZYDŁOWSKA – przedstawiciel Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP,
  • asp. Monika ADAMIEC - przedstawiciel Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP,
  • mł. bryg. Marian ŁOŚ – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie,
  • Krzysztof MATCZUK – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
  • mł. bryg. Marian LATO – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej,
  • kom. Janusz NIEDZIÓŁKA – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej,
  • Alfred BONDYRA – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Konsumenta Rady Powiatu w Łęcznej,

oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Uroczystego podsumowania realizacji programu dokonał Wicestarosta Łęczyński.