przesuń do początku strony

Uroczyste zakończenie programu w roku 2008/2009

W dniu 03 czerwca 2009 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej Pogórze przy ul. Szkolnej 15 w Gdyni odbyło się uroczyste zakończenie V edycji programu edukacyjnego „ Bezpieczne Życie”.

W uroczystości udział wzięli:

 • Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdynia,
 • Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego,
 • Przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie:
 • Wiktor Zmysłowski – Naczelnik Wydziału w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP w Warszawie
 • st. kpt. Robert Duda Z-ca Naczelnika,
 • Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku:
 • mł. bryg. Waldemar Miłejko Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
 • Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni:
 • bryg. Krzysztof Markiewicz Komendant Miejski PSP w Gdyni,
 • Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji,
 • Przedstawiciele Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
 • Przedstawiciele Urzędu Gminy Kosakowo,
 • Dyrektorzy Szkół, Instruktorzy programu „Bezpieczne Życie”, Szkoły Podstawowe Nr 12, 20, 21, 37, 45, 46, 47, Pogórze,
 • Laureaci Konkursu plastycznego „ Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna Ci pomaga”,
 • Przedstawiciele Samorządu Lokalnego.

Celem programu jest zgromadzenie doświadczeń w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożeń oraz podniesienia świadomości z zakresu bezpieczeństwa. Zamierzenia programowe koncentrują się na tematyce:

 • zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenie życia,
 • zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu,
 • sposobów wzywania pomocy, gdy dojdzie do wypadku,
 • udzielania pomocy w czasie wypadku,
 • zachowania się w czasie pożaru i po pożarze,
 • ochronie i zabezpieczeniu mieszkań przed różnymi zdarzeniami,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zachowaniu się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Program realizowany jest poprzez przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób dzieciom i młodzieży, między innymi przez wprowadzenie do zajęć lekcyjnych gier i zabaw, ulotek informacyjnych, ćwiczeń na fantomach, zapraszanie do udziału w zajęciach przedstawicieli służb i organizacji ratowniczych. Program „Bezpieczne Życie” realizowany przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej w latach 2003 – 2009 w mieście Gdynia objął swym zasięgiem 40 szkół z ponad 4000 dzieci. W roku bieżącym 2008/2009 realizowany był w 8 gdyńskich szkołach (12, 20, 21, 37, 45, 46, 47 i Pogórzu), przyczyniając się do wzrostu świadomości w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach.