przesuń do początku strony

Realizacja programu w latach 2007/2008

Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP nadzoruje realizację programu edukacyjnego „Bezpieczne życie" na terenie kraju. Przygotowanie do programu obejmuje szereg przedsięwzięć organizacyjno-merytorycznych z takim wyprzedzeniem, aby w kolejnym roku szkolnym program mógł być wdrożony w środowisku dzieci.

W roku szkolnym 2007/08 programem objętych zostało 6276 dzieci z 72 szkół.

Dla potrzeb realizacji programu zostało przygotowanych pod względem merytorycznym 247 nauczycieli nauczania początkowego.

Program realizowany jest aktualnie w następujących miejscowościach:

Lp.

Miejscowość

Liczba dzieci

Liczba nauczycieli

Liczba szkół

Uwagi

1. Powiat łęczyński 1453 31 20 rozpoczęcie
2. Miasto Gdynia ok. 1000 36 8 kontynuacja
3. Miasto i gmina Nisko 555 40 9 rozpoczęcie
4. Gmina Zebrzydowice 165 23 4 rozpoczęcie
5. Warszawa, dzielnice - Praga Północ, Wesoła oraz Włochy 2113 78 15 rozpoczęcie
6. Miasto Chorzów 990 39 16 kontynuacja
Razem 6276 247 72  

Program edukacyjny jest realizowany w oparciu o harmonogram, w którym zaplanowane są przedsięwzięcia na cały rok szkolny i obejmują one między innymi: prowadzenie zajęć przez nauczycieli, spotkania dzieci z przedstawicielami PSP i Policji i innymi służbami, pokaz sprzętu ratowniczego, wycieczki do jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, konkursy z zakresu bezpieczeństwa przeprowadzane w różnych formach, przegląd placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa.

W ceremoniach uroczystego rozpoczęcia programu udział brali przedstawiciele władz samorządowych, placówek oświatowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, innych zaangażowanych organizacji i instytucji oraz media.

Uroczystości były uświetnione występami artystycznymi dzieci i młodzieży z lokalnych szkół.

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie funkcjonariuszy z komend powiatowych i wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnią ważną rolę w koordynacji przedsięwzięcia na swoim terenie.

Z ramienia Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, program jest koordynowany przez pracowników Sekcji ds. Programów i Organizacji Szkolenia Ochrony Ludności: kierownika - mgr inż. Wiktora K. Zmysłowskiego, st. kpt. Rafała Adamca, mł. asp. Monikę Tokarczyk, którzy biorą udział w spotkaniach organizacyjnych, mających na celu przygotowanie i wdrożenie programu oraz w uroczystych otwarciach.

Koordynatorami programu w poszczególnych miejscowościach są:

  • Łęczna - Katarzyna WARSZAWSKA - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich - Starostwo Powiatowe Łęczna
  • Gdynia - bryg. Krzysztof MARKIEWICZ - Komendant Miejski PSP w Gdyni
  • Nisko - mł. bryg. Mariusz JANECZKO- Komendant Ośrodka Szkolenia PSP w Nisku
  • Zebrzydowice - Dorota SPANDEL - Urząd Gminy Zebrzydowice
  • Warszawa - Adam Marszał - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy
  • Chorzów - Jadwiga FIEMA - Urząd Miasta Chorzów

Zakończenie programu planowane jest na przełomie miesięcy maj-czerwiec 2008 r.