przesuń do początku strony

Podsumowanie realizacji programu Bezpieczne Życie w roku szkolnym 2013/14

W dniu 23 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00  w Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie odbyło się zakończenie IX edycji programu edukacyjnego " Bezpieczne życie". W zakończeniu brały udział wszystkie  dzieci 15 chorzowskich szkół podstawowych.

Uroczystośc uświetniły pokazy służb współuczestniczących w programie tj. Policja zaprezentowała tresurę psa i pokaz koni. Państwowa Straż Pożarna zorganizowała zawody wytrącania ognia za pomocą hydronetki w których uczestniczyło po dwóch uczestników ze szkół. Odbyło się również przedstawienie teatralne pt. " jak Kicia - Rufiego mądrości uczyła i odbyły się także występy dzieci z poszczególnych szkół. Skansen udostępnił do zwiedzania obiekty znajdujące się na terenie muzeum. Udostępnione było, również stoisko animacyjne związane z programem.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele miasta Pan Marcin Michalik - Zastępca Prezydenta Miasta ds.Gospodarczych, Komendanci Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, dyrektorzy oraz koordynatorzy programu i nauczyciele klas II. Prowadzącymi całą uroczystość były Panie; Jadwiga Fiema, koordynator programu z ramienia miasta oraz Pani Justyna Błaszczyk metodyk edukacji wczesno - szkolnej.

Zorganizowano konkurs wiedzowy pt. 'Bezpieczny drugoklasista" dla dzieci. Na zakończenie zostały rozdane nagrody dla  uczestników konkursu i zawodów, podziękowania i drobne upominki dla koordynatorów poszczególnych placówkach,  jak również dla koordynatorów ze strony służ uczestniczących w programie.

23 CZE 2014

Podsumowanie realizacji programu Bezpieczne Życie w roku szkolnym 2013/14

Kategoria: Obrona Cywilna Kraju