przesuń do początku strony

Podsumowanie programu w Gminie Gozdowo w 2009 roku

We wrześniu 2009 roku w Gminie Gozdowo trzy szkoły przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie”.Program przeprowadzony został w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I - III.
Ogółem w programie uczestniczyło 287 uczniów oraz 19 nauczycieli.

W dniu 1 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Gozdowie miało miejsce uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie”. W uroczystości czynny udział brały dzieci, występując w spektaklu teatralnym oraz uczestnicząc w konkursach dotyczących bezpiecznego życia.

W gronie zaproszonych gości zasiedli:

 1. Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski.
 2. Komendant Powiatowy PSP w Sierpcu – Józef Chmielewski.
 3. Starszy inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu - Wojciech Witkowski.
 4. Naczelnik Wydziału Prewencji Policji w Sierpcu - Ryszard Witkowski.
 5. Komendant Posterunku Policji w Gozdowie – Dariusz Franczak.
 6. Komendant Straży Gminnej w Gozdowie – Elżbieta Broniszewska.
 7. Komendant Hufca Sierpc – Sławomir Szałkucki.
 8. Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Sierpcu – Joanna Pakieła.
 9. Komendant Gminy OSP w Gozdowie – Zygmunt Jachowicz.
 10. Prezes Zarządu Gminnego OSP w Gozdowie – Jan Bednarski.
 11. Prezes OSP w Gozdowie – Jerzy Zarembski.
 12. Kierowcy wozów bojowych OSP-  Romuald Karwowski, Sławomir Zarembski.
 13. Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo – Grzegorz Ratkowski.
 14. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Gozdowo -Marek Lemanowicz.
 15. Dyrektorzy Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum z terenu gminy.
 16. Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy.
 17. st. kpt. Robert Duda Z-ca Naczelnika Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP w Warszawie, oraz pracownicy Wydziału:  Natalia Retkiewicz, Jan Czajka i Marcin Rejnus.