przesuń do początku strony

Zakończenie Bezpieczne Życie w roku szkolnym 2007/2008

W dniu 8 czerwca 2008 roku odbyło się uroczyste zakończenie programu edukacyjnego „Bezpieczne życie" realizowane na terenie powiatu Łęczyńskiego. W ramach programu w roku szkolnym 2007/2008 przeszkolono 1453 dzieci oraz 31 nauczycieli. Przedsięwzięcie wspomagane było przez straż pożarna oraz policję. Program realizowany był w celu poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości zakończenia dzieci zaprezentowały program artystyczny pokazujący zagadnienia poruszone w ramach Programu. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego oraz reprezentant Kuratorium Oświaty w Lublinie. Ponadto swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Wójtowie Gmin: Cyców, Puchaczów, Komendant Miejski PSP w Łęcznej oraz przedstawiciele Komendy Głównej PSP. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach realizowanych w ramach Programu.