przesuń do początku strony
Strona główna Obrona Cywilna Kraju Bezpieczne Życie - program edukacyjny dla dzieci Trenerzy IX edycja warsztatów dla trenerów programu Bezpieczne Życie - Poznań 2014

IX edycja warsztatów dla trenerów programu Bezpieczne Życie - Poznań 2014

W dniach 5-6 czerwca 2014 roku została zorganizowana IX edycja warsztatów dla trenerów programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie”. Przedsięwzięcie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Poznaniu. Realizowane było w oparciu o program warsztatów dla trenerów programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie”, który został  zatwierdzony w dniu 6 maja 2014 r. przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego. Podczas rozpoczęcia warsztatów głos zabrali: st. kpt. Sławomir Kukfisz oraz asp. Monika Adamiec - przedstawiciele Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP oraz st. bryg. Jerzy Ranecki – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.  

Zasadniczym celem warsztatów była wymiana doświadczeń trenerów programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie” w zakresie realizacji programu, pogłębienie wiedzy trenerów w obszarze bezpieczeństwa, utrwalenie oraz praktyka w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej, zagrożenia toksykologiczne wśród dzieci i metody postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra z: Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz trenerzy programu.

Uczestnikami warsztatów byli trenerzy programu „Bezpieczne Życie” realizujący program na terenie całego kraju, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie odbywa się cyklicznie i będzie kontynuowane w latach następnych. Uczestnicy warsztatów w swojej codziennej zawodowej pracy z dziećmi podczas prowadzenia zajęć w ramach programu „Bezpieczne Życie” wykorzystują wiedzę przekazywaną podczas szkolenia. Ponadto realizując tematykę programu korzystają z  otrzymanych pomocy dydaktycznych. Podczas podsumowania uczestnicy pozytywnie wypowiedzieli się na temat zorganizowanych zajęć. Przedstawiono propozycję rozwoju programu „Bezpieczne Życie” oraz rozszerzenie jego zakresu o zagadnienia związane między innymi z: zagrożeniami pożarowymi, pracą strażaków w okresie przede wszystkim zimowym, przemocą rówieśniczą i domową, bezpieczną klasą itp. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali materiały i pomoce dydaktyczne przekazane przez wykładowców.

09 CZE 2014

IX edycja warsztatów dla trenerów programu Bezpieczne Życie - Poznań 2014

Kategoria: Obrona Cywilna Kraju