przesuń do początku strony
Strona główna Obrona Cywilna Kraju Bezpieczne Życie - program edukacyjny dla dzieci Realizacja programu na terenie kraju Instruktaż wdrażania programu Bezpieczne Życie w Tomaszowie Lubelskim w 2009 roku

Instruktaż wdrażania programu Bezpieczne Życie w Tomaszowie Lubelskim w 2009 roku

W dn. 17.04.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie instruktażowe dotyczące wdrażania programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”, adresowanego do dzieci ze szkół podstawowych, mającego na celu poprawę stanu ich bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.

Spotkanie instruktażowe dotyczące przystąpienia do realizacji programu edukacyjnego Bezpieczne Życie w Powiecie Tomaszów Lubelski otworzył Pan Jan Kowalczyk – Starosta.

Starosta Jan Kowalczyk otwierając spotkanie powiedział m.in. że „jednym z zadań administracji samorządowej wynikających z zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o samorządzie powiatowym jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. To właśnie poczucie bezpieczeństwa przesądza o jakości życia i rozwoju naszej społeczności a sprawy bezpieczeństwa własnego, własnej rodziny, bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, czy też bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej stawiane są na czele żądań społeczeństwa w stosunku do swoich przedstawicieli w samorządach i administracji publicznej.

W ramach działań na rzecz ochrony ludności istotne znaczenie ma edukacja i właśnie program „Bezpieczne Życie” jest jedną z form edukacji społeczeństwa mającej na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w różnych miejscach o różnych porach roku.

Program „Bezpieczne Życie”, który z coraz większą dynamiką wprowadzany jest na terenie kraju ma za zadanie przede wszystkim pobudzić dzieci do aktywności rozwijając ich pomysłowość oraz wyobraźnię. Zdobyte na zajęciach informacje mają być dla dzieci inspiracja do dalszego działania, pogłębiania swojej wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom oraz poszukiwania rozwiązań nurtujących ich problemów, związanych z codziennym życiem. Jego zaletą jest czasokres trwania, bowiem realizowany będzie przez cały najbliższy rok szkolny 2009/2010. Program obejmie oprócz edukacji dzieci i młodzieży również szereg przedsięwzięć adresowanych do dyrektorów placówek oświatowych, administracji szkół oraz nauczycieli na podstawie wcześniej opracowanego harmonogramu zadań. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom oświaty, którzy tak licznie odpowiedzieli na naszą inicjatywę wdrożenia programu na terenie powiatu tomaszowskiego. Jestem przekonany, że dzięki właściwej współpracy wszystkich realizatorów programu nasze dzieci będą się czuły bezpieczniej”.

W spotkaniu inaugurującym wdrożenie programu uczestniczył Wiktor K. Zmysłowski - Naczelnik Wydziału ds. Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP, st. kpt. Robert Duda – Z-ca Naczelnika Wydziału ds. Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej KG PSP, Mariusz Łuczkiewicz- naczelnik wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Grzegorz Krawczyński- naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Stanisław Żukowski- Komendant Powiatowy Policji, Stanisław Kielech Komendant Powiatowy PSP oraz Mariusz Ziembiński-Komendant Placówki Straży Granicznej w Łaszczowie. Obecni byli samorządowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele. Udział w programie zadeklarowało ponad 30 szkół- w tym ok.70 nauczycieli i ponad 1200 dzieci. Instruktaż przeprowadził Wiktor K. Zmysłowski - Naczelnik Wydziału ds. Szkleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP

Opracował:
Krzysztof Chyżyński