przesuń do początku strony
Strona główna Obrona Cywilna Kraju Bezpieczne Życie - program edukacyjny dla dzieci Realizacja programu na terenie kraju Instruktaż wdrażania programu Bezpieczne Życie w Gminie Piecki w 2009 roku

Instruktaż wdrażania programu Bezpieczne Życie w Gminie Piecki w 2009 roku

W dn. 15.04.2009 r. w Urzędzie Gminy Piecki (pow. Mrągowski) odbyło się spotkanie instruktażowe dotyczące wdrażania programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”, adresowanego do dzieci ze szkół podstawowych, mającego na celu poprawę stanu ich bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.

Dzieci są przyszłością każdego narodu. Ta dewiza nie dziwi nikogo i znana jest w całym Świecie. Każdy z nas chce by żyć pełnią sił, uwzględniając marzenia. Jednak by to prawidłowo funkcjonowało musimy myśleć o bezpieczeństwie. W szczególności właśnie tych najmłodszych. Mając wpojone zasady postępowania, ich funkcjonowanie a także ogólnie pojęte bezpieczeństwo, w wybranych miejscach rozpoczęto wdrażanie programu pod nazwą „Bezpieczne Życie”.

Troska o dzieci znalazła również oddźwięk u władz lokalnych Gminy Piecki, a w szczególności Pani Wójt Marii Jarczewskiej. Z jej inicjatywy, oraz przy współpracy z kpt. Andrzejem Prościo Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie, uzyskano aprobatę wdrożenia pomysłu wśród lokalnej młodzieży.

Dnia 15.04.2009r w Urzędzie Gminy Piecki odbyło się spotkanie instruktażowe dotyczące przystąpienia do realizacji programu edukacyjnego Bezpieczne Życie w Gminie Piecki. Przygotowanie do programu obejmuje szereg przedsięwzięć organizacyjno-merytorycznych z takim wyprzedzeniem, aby w kolejnym roku szkolnym program mógł być wdrożony w środowisku dzieci. Realizacja jego opiera się o harmonogram, w którym zaplanowane są przedsięwzięcia na cały rok szkolny i obejmują między innymi: prowadzenie zajęć przez nauczycieli, spotkania dzieci z przedstawicielami PSP, Policji i innymi służbami, pokaz sprzętu ratowniczego, wycieczki do jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, konkursy z zakresu bezpieczeństwa przeprowadzane w różnych formach, przegląd placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa.

Instruktaż przeprowadził Wiktor K. Zmysłowski Naczelnik Wydziału ds. Szkleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP.

Wśród zaproszonych gości między innymi byli:

  • Wiktor Zmysłowski i st. kpt. Duda Robert - Przedstawiciele Komendanta Głównego PSP w Warszawie,
  • Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,
  • Dyrektorzy Szkół Podstawowych i  Placówek Oświatowych Gminy Piecki,
  • Krzysztof Grygo - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach,
  • kpt. Andrzej Prościo - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP,
  • Krzysztof Fic - Komendant Powiatowy Policji,
  • Barbara Iwanczenko - Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
  • Roman Osmański - Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mrągowie,
  • Jerzy Kołakowski - Prezes ZOG ZOSP RP,
  • Eugeniusz Szydlik - Inspektor ds. wojskowych i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy w Pieckach.

Spotkanie w którym uczestniczyło 17 osób prowadziła Pani Wójt Maria Jarczewska. Jej profesjonalne przygotowanie i podejście zostało wysoko ocenione przez wszystkich zebranych a w szczególności przedstawicieli Komendanta Głównego PSP oraz Panią Kurator Oświaty.

Opracował
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie
kpt. Andrzej Prościo