przesuń do początku strony
Strona główna Obrona Cywilna Kraju Ochrona Dóbr Kultury II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014

W dniach 7-8 października 2014 r. w Warszawie odbyły się II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014. Patronat honorowy nad przedsięwzięcie sprawował m.in. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju. Przedsięwzięcie to kierowane było do osób z branży ochrony i restauracji zabytków oraz ochrony, wyposażenia archiwów, bibliotek i muzeów. W organizację targów włączyli się członkowie Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami, będącej stałym organem opiniodawczo - doradczym Komendanta Głównego PSP w obszarze ochrony dóbr kultury. Z inicjatywy Przewodniczącego Rady - bryg. Waldemara Malińskiego oraz Zastępcy Przewodniczącego Pana Krzysztofa Sałacińskiego  przy współudziale pozostałych członków Rady w trakcie targów przeprowadzono panel poświęcony szeroko rozumianemu bezpieczeństwu  dziedzictwa kulturowego Polski pn. „Ochrona zbiorów i obiektów zabytkowych przed zagrożeniami pożarowymi i innymi - od teorii do praktyki”. W panelu głos zabrali przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, firm ubezpieczeniowych, producenci i dystrybutorzy nowoczesnych środków przeciwpożarowych oraz osoby realizujące i inicjujące nowoczesne rozwiązania w obszarze ochrony zbiorów. W panelu uczestniczyło ok 150 osób.

09 PAŹ 2014

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014

Kategoria: Aktualności