przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

06 MAR 2019

XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

 

W dniu 1 marca 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie odbyła się  XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej, której organizatorami oraz fundatorami nagród byli:

  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW w Olsztynie
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
  • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
  • Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy PCK
  • Kuratorium Oświaty w Olsztynie

            Gościem honorowym z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju był Pan Andrzej Dobrzeniecki – zastępca Dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej..

           Celem Olimpiady była popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponad gimnazjalnych, przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach. Po dwóch etapach (teoretycznym – test 50 pytań) oraz teoretyczno – praktycznym wyłoniono 5 najlepszych drużyn.

Wyniki XXIV Wojewódzkiej Olimpiady przedstawiają się następująco:

I miejsce:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E.Orzeszkowej w Bartoszycach (opiekun Jarosław Puszko)

w składzie:

Weronika Stapel

Katarzyna Kołdysz

 II miejsce:

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie (opiekun Krzysztof Rutkowski)

w składzie:

Julia Moszczyńska

Małgorzata Kocenko

 III miejsce:

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku (opiekun Jan Wawiórka)

w składzie:

Maciej Biedrzycki

Hubert Późniak

 IV miejsce:

Zespół Szkół Nr 1 w Piszu (opiekun Ewa Tutas)

w składzie:

Katarzyna Cieloszczyk

Maciej Samul

 V miejsce:

Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie (opiekun Hanna Konicz)

w składzie:

Jolanta Krzesińska

Patryk Szymański

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz ich opiekunom i zapraszamy już teraz za rok na jubileuszową XXV Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej.

06 MAR 2019

XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności