przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

07 MAR 2017

XXII Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

3 marca 2017 r., pod patronatem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Artura Chojeckiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa, odbyła się XXII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej, organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównymi organizatorami ww. przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy współudziale:

– Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
– Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
– Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK,
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
– Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Celem Olimpiady jest popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych; przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych; kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy; popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym.

Program Olimpiady składał się z dwóch etapów:

Pierwszym etapem Olimpiady było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań dotyczących ogólnej wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej. Pięć drużyn, które uzyskały największą ilość punktów, zakwalifikowała się do drugiego etapu, czyli ścisłego finału.

Na etap drugi składały się zadania teoretyczne przygotowane przez instytucję współorganizujące Olimpiadę. Pytania dotyczyły ochrony ppoż., przepisów ruchu drogowego a także zagrożeń życia i zdrowia człowieka. Ponadto Grupa Ratownictwa PCK w Olsztynie przygotowała stację przedstawiającą przypadek, z którym każdy z nas może się spotkać w życiu codziennym.

XXII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej przebiegła w bardzo miłej atmosferze i zdrowej rywalizacji a po wielu zmaganiach i świetnej zabawie nadszedł czas podsumowania zawodów i ogłoszenia wyników.

Wyniki XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej wyglądały następująco:

   I miejsce: V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, w składzie: Klaudia Kadzewicz i Mateusz Sowiński;
  II miejsce: Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, w składzie: Jakub Fryc i Michał Świniarski;
 III miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, w składzie: Bartłomiej Klejno i Hubert Późniak;
 IV miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach, w składzie: Joanna Chowańska i Sylwia Chowańska.
 V miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku, w składzie: Jakub Kleist i Miłosz Karpiński.

Drużyny otrzymały puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.   
 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnych edycjach Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej!

07 MAR 2017

XXII Olimpiada Wiedzy o OC Olsztyn

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności