przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

25 MAR 2016

XXI Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

XXI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej odbyła się w dniu 11 marca 2016 r. w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

 ORGANIZATORAMI BYLI:

  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW w Olsztynie
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
  • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
  • Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy PCK
  • Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 Nad poprawnością przebiegu zawodów czuwała komisja w składzie:

            1) przewodniczący: Kamil Niemczuk

            2) członek: Łukasz Godlewski

            3) członek: Krzysztof Płonka

            4) członek: Jarosław Bojarowicz

            5) członek: Bartosz Romanowski

            6) członek: Ryszard Leszczyński

  • Celem Olimpiady była popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponad gimnazjalnych, przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

 Program Olimpiady składał się z dwóch etapów:

 I etap – pisemny, test teoretyczny (wyboru) składający się z 50 pytań, rozwiązywany indywidualnie przez wszystkich uczestników Olimpiady. Test został przygotowany przez przewodniczącego komisji – Pana Kamila Niemczuka.

 II etap – ustny, praktyczno - teoretyczny w oparciu o poszerzoną tematykę. Zadania do II etapu zostały przygotowane i przeprowadzone przez członków Komisji reprezentujących następujące jednostki: KWP w Olsztynie, KW PSP w Olsztynie, Grupa Ratownictwa PCK w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

 

 W olimpiadzie udział wzięły zespoły reprezentujące 20 szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, zwycięzcy szczebla powiatowego.

W wyniku przeprowadzonych testów pisemnych /indywidualnych/ do finału weszło 5 drużyn dwuosobowych. W dogrywce brały udział dwie drużyny.

 II etap teoretyczno-praktyczny pozwolił na wyłonienie zwycięzców.

 Wyniki XXI Wojewódzkiej Olimpiady przedstawiają się następująco:

 I miejsce: Zespół Szkół w Pasłęku w składzie: Janusz Juniewicz i Marcin Błaszczyk

 II miejsce: V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie w składzie: Klaudia Kadzewicz i Szymon Apanasewicz

 III miejsce: Zespół Szkół w Rybnie w składzie: Kamil Wieczorek i Hubert Psiuk

 IV miejsce: Zespół Szkół w Biskupcu w składzie: Joanna Bazydło i Seweryn Drążek

 V miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi w składzie: Szymon Korotko i Kacper Świtkiewicz

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom za poświęcony czas, gratulujemy wiedzy, cieszymy się razem ze zwycięzcami i czekamy na Was za rok.

wszystkie aktualności