przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

26 WRZ 2016

XX Wojewódzka Spartakiada Drużyn Sanitarnych OC

Laureaci Spartakiady
Laureaci Spartakiady

Już po raz dwudziesty odbyła się Wojewódzka Spartakiada Drużyn Sanitarnych OC, w której udział wzięło 7 drużyn z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, reprezentujących powiaty: nidzicki, olecki, ełcki, braniewski, olsztyński, kętrzyński i miasto Olsztyn.

Podobnie jak w poprzednich latach, po uroczystym otwarciu zawodów uczestnicy najpierw przystąpili do rozwiązania testów teoretycznych. Wyniki testu pokazały, że na Spartakiadzie nie ma osób przypadkowych i każdy z obecnych posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Po teorii przyszedł czas na praktykę. Umiejętności startujących sprawdzono na ośmiu zróżnicowanych stacjach urazowych, które symulowały sytuacje, z jakimi na co dzień mogą spotkać się osoby niosące pomoc. Poziom zawodów był bardzo wysoki, o poszczególnych miejscach zadecydowały pojedyncze punkty. Puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego trafiły, z rąk Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do trzech najlepszych drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca miasto Olsztyn, drugie przypadło drużynie z powiatu olsztyńskiego. Na podium stanęła również drużyna powiatu braniewskiego.

Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie umiejętności ratowników OC w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz upowszechnianie idei systemu ochrony ludności w zakresie samoobrony.

wszystkie aktualności