przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

19 KWI 2016

XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

 Dnia 15 kwietnia 2016 r. odbyły się wojewódzkie eliminacje ogólnopolskiego konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

W każdej z czterech grup konkursowych komisja konkursowa, w której skład wchodzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz nauczyciele z Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, wyłoniła po pięć najlepszych pod względem artystycznym oraz najbardziej odpowiadające tematowi prac plastycznych. Wszystkie wyróżnione prace zostaną przesłane do Komendy Głównej PSP celem udziału w etapie centralnym konkursu a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować prawidłowe postawy.

W etapie wojewódzkim brało udział ponad 200 prac zgłoszonych przez 16 starostw powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Autorzy zwycięskich prac:

I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Anna Czerniak – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

II miejsce – Cyprian Iwańcio – Zespół Szkół w Windzie

III miejsce – Patrycja Wileńska – Szkoła Podstawowa w Gietrzwałdzie

IV miejsce – Emmanuel Karnilowicz – Szkoła „Salomon” w Gołdapi

V miejsce – Natalia Heichel – Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu

 II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Katarzyna Zyśk – Zespół Szkół w Pasymiu

II miejsce – Hanna Kilon – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

III miejsce – Oliwia Nowacka – Zespół Szkół Podstawowych w Lidzbarku Warmińskim

IV miejsce – Magdalena Głozak – Zespół Szkół w Dobrzykach

V miejsce – Filip Sokołowicz – Zespół Szkół Podstawowych w Lidzbarku Warmińskim

 III grupa - uczniowie gimnazjów

I miejsce – Alicja Łożyńska – Gimnazjum Nr 2 w Giżycku

II miejsce – Marlena Aniśko – Zespół Szkół w Lipowinach

III miejsce – Dominika Wróblewska – Gimnazjum w Gronowie Elbląskim

IV miejsce – Paulina Brudzińska – Publiczne Gimnazjum w Miłomłynie

V miejsce – Wiktoria Betlejewska – ZSO w Iławie

 IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-
-wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 r. ż.)

I miejsce – Agata Swicka – Szkoła Gimnazjalna w Dubeninkach

II miejsce – Patrycja Zakrzewska – Specjalny Ośrodek Szkolono Wychowawczy w Nidzicy

III miejsce – Szymon Zakrzewski – Specjalny Ośrodek Szkolono Wychowawczy w Nidzicy

IV miejsce – Kacper Behrendt – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ostródzie

V miejsce – Zuzanna Radziewicz – Szkła Gimnazjalna w Dubeninkach

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy,

a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział

i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.

19 KWI 2016

XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Kategoria: Aktualności

 

wszystkie aktualności