przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

08 MAJ 2019

Szkolenie wójtów i burmistrzów z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych

 

 W dniach 4-5 i 25-26 kwietnia 2019r. odbyło się szkolenie wójtów i burmistrzów z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych realizowanych na szczeblu gminy. Celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z zadaniami organów samorządu terytorialnego realizujących przedsięwzięcia obronne, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego. Omawiane w trakcie szkoleń zagadnienia dotyczyły:

 • Zadań obronnych samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów prawnych
 • Zasad współdziałania organów samorządu terytorialnego z Wojskami Obrony Terytorialnej na szczeblu gminy i powiatu
 • Przygotowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie warmińsko-mazurskim i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • Przeznaczenia i rozliczania środków finansowych przekazanych jednostce samorządu terytorialnego w ramach realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
 • Najnowszych uregulowań w zakresie budowli ochronnych (schrony i ukrycia)
 • Najnowszych rozwiązań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności
 • Realizacji zadań związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony kraju
 • Doręczania dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej
 • Prowadzenia prac reklamacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Obowiązków kierownika organu samorządu terytorialnego wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Roli i zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy
 • Zasad dokumentowania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w gminie – rola wójta/burmistrza
 • Zasad funkcjonowania Psychologicznego Zespołu Interwencji Kryzysowej
 • Obiegu informacji o sytuacji kryzysowej
 • Alert RCB
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Zdarzeń ze zwierzętami
08 MAJ 2019

Szkolenie wójtów i burmistrzów Olsztyn 2019

Szkolenie wójtów i burmistrzów Olsztyn 2019

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności