przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

16 LUT 2016

Odprawa szkoleniowo - planistyczna

W dniach 10-11 grudnia 2015 roku w Starych Jabłonkach k. Ostródy odbyła się odprawa szkoleniowo – planistyczna Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w której uczestniczyli pracownicy merytoryczni Starostw Powiatowych, Dyrektorzy i pracownicy WBiZK, przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojewódzkich Komend Uzupełnień. Na odprawie podsumowano działalność Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych na terenie województwa w roku 2015 (podziękowania wyróżnienia otrzymali m. in. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Komendant Wojewódzki PSP, Szef WSZW oraz Starostwa Ełckie, Szczycieńskie i Bartoszyckie). Jednocześnie spotkanie było okazją do przedstawienia Kalendarzowego Planu Działania Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz administracji rządowej i samorządowej z zakresu działania OC, ZK i SO w roku 2016.

16 LUT 2016

Odprawa szkoleniowo - planistyczna WBiZK W-M UW Olsztyn.

Galeria zdjęć z odprawy szkoleniowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, która odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2015 roku w Starych Jabłonkach k. Ostródy

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności