przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

19 PAŹ 2018

Ćwiczenie "JURAND 2018"

19 PAŹ 2018

Ćwiczenie "JURAND 2018"

Kategoria: Aktualności

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dniach 9-11 października 2018 roku przeprowadzono wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie kompleksowe pod kryptonimem „JURAND 2018”.

W ramach ćwiczenia, którego tematem było „Zgrywanie elementów systemu kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, wojsk sojuszniczych oraz ochrony ludności” przeprowadzono szereg epizodów praktycznych, w tym epizodów obrony cywilnej.

W trakcie ćwiczenia:

 • sprawdzono funkcjonowanie Systemu Wykrywania i Alarmowania w całym województwie, w tym prowadzenie rozpoznanie na terenie ćwiczących powiatów
  z wykorzystaniem Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej (utworzonej na bazie Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego);
 • przeprowadzono ewakuację zabytków ruchomych parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach. Do wyniesienia
  i zabezpieczenia zabytkowych, drewnianych figur wykorzystana została formacja OC (utworzona na bazie miejscowej OSP) przy aktywnym współudziale gospodarza – Księdza Proboszcza. Do pomocy do zabezpieczenia zabytku nieruchomego wykorzystano podnośnik wysokościowy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
  w Olecku celem bezpiecznego wykonania oznakowania połaci dachowej kościoła znakami Konwencji Haskiej;
 • ewakuowano eksponaty zabytkowe Muzeum w Mrągowie, oddział Muzeum Warmii i Mazur. Zespół pracowników muzeum, pod nadzorem kierownika Zespołu ds. Ewakuacji-Rozśrodkowania, przygotował odpowiednio oznakowane opakowania do zabezpieczenia zabytków ruchomych. Następnie po skatalogowaniu i sporządzeniu spisu i protokołu przekazania w 3 egz., zapakował najcenniejsze eksponaty,
  a Drużyna Ratownictwa Ogólnego (formacja OC) załadowała zabytki na środki transportu;
 • usuwano skutki awarii rurociągu celem przywrócenia zasilania miasta w wodę na terenie ujęcia wody „Przykopka” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
  w Ełku. Na teren ujęcia wtargnęli nieznani sprawcy i po zdetonowaniu ładunku wybuchowego na magistrali głównej zasilającej miasto, doprowadzili do uszkodzenia rurociągu. W trakcie zdarzenia poszkodowanych zostało dwóch pracowników. Obecni na terenie ujęcia wody pracownicy powiadomili służby ratownicze i dyrekcję przedsiębiorstwa. Na miejsce zdarzenia przybyła kadra kierownicza PWiK Sp. z o.o. w Ełku oraz służby ratownicze. Policja wraz ze Strażą Miejską sprawdzili i zabezpieczyli teren oraz przystąpili do poszukiwań sprawców zdarzenia. Straż pożarna udzieliła wstępnej pomocy medycznej poszkodowanym
  i zabezpieczyła miejsce zdarzenia przed rozprzestrzenieniem się pożaru powstałego w czasie eksplozji. Służby medyczne po przybyciu na miejsce przejęli
  i przetransportowali poszkodowanych do szpitala celem udzielenia specjalistycznej pomocy. Na zabezpieczony i sprawdzony teren przybyła zakładowa formacja obrony cywilnej – Drużyna Ratownictwa Wodno-Kanalizacyjnego (drrwik), wchodząca
  w skład Plutonu Ratownictwa Ogólnego powołana przez PWiK w Ełku. Drużyna przystąpiła do usuwania skutków awarii celem przywrócenia zasilania miasta
  w wodę. Po kilku minutach awaria została skutecznie usunięta;
 • przeprowadzono posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  w Mrągowie na temat planowanej ewakuacji Miasta Mrągowa oraz sprawdzono rozwinięcie elementów organizacyjnych zabezpieczenia procesu ewakuacji ludności
  . Ponadto przeprowadzono proces przygotowania do ewakuacji Gminy Wieliczki (miejscowość Wieliczki) wraz z rozwinięciem elementów organizacyjnych zabezpieczenia ewakuacji;
 • zadysponowano do ochrony zniszczonego (spalonego – prawdopodobnie przez atak terrorystyczny) budynku Urzędu Gminy Kowale Oleckie członków gminnej formacji obrony cywilnej. Wcześniej Wójt Gminy – Szef Obrony Cywilnej zadecydował
  o przemieszczeniu Urzędu Gminy na Zapasowe Miejsce Pracy.

  Zdjęcia z ćwiczenia dostępne w galerii ćwiczenie "JURAND 2018"
wszystkie aktualności