przesuń do początku strony

świętokrzyskie

21 MAJ 2015

"Koziołki" za bezpieczeństwo

 

Powiat starachowicki został laureatem tegorocznej nagrody „Koziołek”, przyznawanej za działalność na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Statuetki wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Drugie i trzecie miejsce zajęły powiaty konecki i ostrowiecki. Głównym celem nagrody jest wspieranie aktywności powiatów, które wyróżniają się na tle innych swoją działalnością na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Nagroda jest także wyrazem uznania za zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie". Utrwala właściwe postawy społeczne wobec negatywnych zjawisk oraz pokazuje przykłady działań na rzecz walki z przestępczością i patologiami. Obejmuje wiele obszarów aktywności administracji publicznej i Policji, jest otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Wyróżnienia  wręczono podczas spotkania podsumowującego  kolejną edycję programu.
Kapituła nagrody uznała, że powiat starachowicki wyróżnia m.in. realizacja nowatorskich przedsięwzięć profilaktycznych obejmujących obszar ruchu drogowego, bezpieczeństwa w miejscach publicznych i dziedzictwa narodowego, bardzo dobra współpraca władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego w zakresie prowadzenia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, bardzo dobre wykorzystanie mediów w propagowaniu realizowanych przedsięwzięć, realizacja programów profilaktycznych dotyczących mniejszości romskiej, podejmowanie wśród mieszkańców działań profilaktycznych mających na celu edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy, duże zaangażowanie władz samorządowych oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży (w szczególności zajęć sportowych), a także efektywne pozyskiwanie środków finansowych na realizację autorskich projektów profilaktycznych.

Autor tekstu i zdjęć Świętokrzyski Urzad Wojewódzki

Link do strony: TUTAJ

Uroczystość wręczenia nagrody

Uroczystość wręczenia nagrody

wszystkie aktualności