przesuń do początku strony

świętokrzyskie

04 STY 2018

FINAŁ KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE, RATOWNICTWIE I OBRONIE CYWILNEJ

24 listopada 2017 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się finał XXV edycji „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.
W siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się finał XXV edycji „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

W siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się finał XXV edycji „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

Organizatorem konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

W konkursie rywalizowało 50 uczniów z 28 szkół naszego regionu. Konkursowe zadanie polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań dotyczących m.in. postępowania przy wypadkach oraz szczegółowo sprawdzających wiedzę na temat pierwszej pomocy, a także nawiązujących do tradycji patriotycznych i obronnych.

Podczas finału konkursu, przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w pracach komisji konkursowej był st. kpt. Ryszard Stańczak, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Czajka ufundował nagrodę dla jednego z laureatów konkursu, którą wręczył jego zastępca st. bryg. Robert Sabat.

Opracowanie: kpt. Kamil Wleciał, KW PSP w Kielcach
Zdjęcia: st. kpt. Ryszard Stańczak, KW PSP w Kielcach

wszystkie aktualności