przesuń do początku strony

opolskie

07 LIS 2016

Szkolenie podstawowe dla starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizował w dniach 13 i 14 września 2016 r. szkolenie podstawowe w obszarze obrony cywilnej i ochrony ludności dla starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i ich zastępów (sekretarzy). Szkolenie przeprowadziła placówka dydaktyczna tj. Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej i Administracji z Białegostoku. Powyższe szkolenie było ukierunkowane na uświadomienie szkolonym znaczenia działań zapobiegawczych, planowania i edukacji dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności na administrowanym terenie, oraz powagi zadań, jakie z tego tytułu ciążą na starostach, wójtach, prezydentach miast i burmistrzach jako terenowych szefów obrony cywilnej. Przeszkolono 51 osób, którym zostały wystawione Zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu podstawowym.

Program Szkolenia Kierownictwa Samorządów Gmin (Miast), Powiatów w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności obejmował następujące tematy:

– Obrona cywilna oraz ochrona dóbr niezbędnych do przetrwania w międzynarodowym prawie humanitarnym i w prawie krajowym.
– Bezpieczeństwo ludności w systemie bezpieczeństwa współczesnego państwa, zadania obrony cywilnej w tym zakresie.
– Struktura obrony cywilnej w Polsce. Podstawowe zadania terenowych szefów obrony cywilnej.
– Kompetencje i zadania organów administracji samorządowej w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
– Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej na szczeblu powiatu i gminy.

wszystkie aktualności