przesuń do początku strony

małopolskie

27 LIS 2018

Wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie epizodyczne pk. „MUZEUM 2018”

Wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie epizodyczne pod kryptonimem „MUZEUM 2018”
Wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie epizodyczne pod kryptonimem „MUZEUM 2018”

Na terenie województwa małopolskiego w Ratuszu – Muzeum Okręgowym w Tarnowie, ul. Rynek 1 w dniu 24 września 2018 roku przeprowadzono wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie epizodyczne pk. „MUZEUM 2018”, zgrywające działania pracowników muzeum z jednostkami biorącymi udział w gaszeniu pożaru, służbami porządkowymi oraz Formacjami Obrony Cywilnej w zakresie planowania, przygotowania i praktycznej ewakuacji zabytków, ich zabezpieczenie w przypadku powstania sytuacji kryzysowej.

Uczestnikami ćwiczenia byli:
a)  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
b)  Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa,
c)  Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zbytków w Krakowie,
d)  Przedstawiciel Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
e)  Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
f)   Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie,
g)  Komendant Miejski Policji w Tarnowie,
h)  Komendant Straży Miejskiej w Tarnowie,
i)   Formacje Obrony Cywilnej Miasta Tarnowa,
j)   Pracownicy Starost Powiatowych województwa małopolskiego,
k)  Przedstawiciel Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.,
l)  pozostałe podmioty udzielały pomocy w zakresie logistycznym (Targowiska Miejskie w Tarnowie, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie).

Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie koordynacji działań Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Formacji Obrony Cywilnej oraz pracowników Muzeum w zakresie planowania, przygotowania oraz ewakuacji zabytków ruchomych, doskonalenie systemu kierowania ewakuacją i zabezpieczeniem zbiorów oraz weryfikację i doskonalenie procedur współdziałania pomiędzy instytucjami zarządzających zbiorami sztuki, a służbami i Formacjami Obrony Cywilnej.
Ćwiczenie podzielono na dwie części: teoretyczną w trakcie, której przeprowadzony został cykl wykładów, obejmujących tematykę ewakuacji i zabezpieczenia zabytków w sytuacjach kryzysowych oraz część praktyczną, obejmującą faktyczną ewakuację i zabezpieczenie zabytków ruchomych zagrożonych zniszczeniem, w wyniku powstania pożaru w Muzeum Ratusz na Rynku w Tarnowie.
Ćwiczenie praktyczne oparte zostało o następujący scenariusz: podczas zwiedzania wnętrza Muzeum Okręgowego w Tarnowie przez 15 osobową grupę młodzieży szkolnej, nastąpiła awaria instalacji elektrycznej, polegająca na niekontrolowanym wyłączeniu oświetlenia w salach muzealnych. Pracownicy muzeum próbujący ustalić przyczynę awarii zauważyli zadymienie w części sufitowej muzealnej „Sali pospólstwa” na pierwszym piętrze. Jednocześnie poprzez czujkę dymu zainicjowany został alarm pożarowy. Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie przyjął zgłoszenie o pożarze z systemu monitoringu pożarowego, a następnie przyjął telefonicznie potwierdzenie pożaru od pracownika muzeum. Na miejsce zdarzenia wysłane zostały zastępy Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Miejskiej. Z wnętrza Muzeum przeprowadzono ewakuację osób a następnie ewakuację i zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów Muzeum oraz podjęto działania związane z gaszeniem pożaru.

Przeprowadzone ćwiczenie pk. „Muzeum 2018” było złożoną formą szkolenia prowadzonego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, a zadania jak i sytuacje kryzysowe symulowane w jego trakcie, były zadaniami i zdarzeniami mogącymi wystąpić realnie.
Realizowane w trakcie ćwiczenia epizody przebiegały zgodnie z wyznaczonym planem oraz odzwierciedlały rzeczywiste działania. Uczestniczące w nim służby we właściwy sposób ze sobą współpracowały wykazując się pełnym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem. Systemy łączności, alarmowania i powiadamiania o zaistniałym zdarzeniu kryzysowym zadziałały zgodnie z przyjętymi procedurami.
Proces ewakuacji uczniów oraz personelu przebiegł zgodnie z planem ewakuacji Muzeum, podobnie jak działania związane z ewakuacją zbiorów muzealnych i ich technicznym zabezpieczeniem. Również bez zakłóceń przebiegała akcja gaśnicza wewnątrz i na zewnątrz obiektu Muzeum, a ćwiczące zespoły wykazały się profesjonalizmem, trafnością i szybkością podejmowanych działań.
Ćwiczenie pk. „Muzeum 2018” pozwoliło na weryfikację przyjętych rozwiązań koncepcyjnych.

Opracowanie: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

27 LIS 2018

Wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie epizodyczne pod kryptonimem „MUZEUM 2018”

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności