przesuń do początku strony

lubuskie

24 WRZ 2015

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w lubuskim

Na posiedzeniu Wojewody lubuskiego wraz z członkami Zespołu Zarządzania Kryzysowego głównym tematem było podsumowanie skutków suszy tegorocznego lata. Omówiono również bieżące,  niepokojące sytuacje: niski poziom wody w rzekach, liczne pożary, a także przedstawiono procedury postępowania w związku z ciągłą falą uchodźców, którzy docierają do Europy.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Uchodzcy_w_Polsce_-_jednym_z_tematow_Wojewodzkiego_Zespolu_Zarzadzania_Kryzysowego/idn:14300.html

wszystkie aktualności