przesuń do początku strony

łódzkie

08 CZE 2018

XIV Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej

9 drużyn z województwa łódzkiego rywalizowało na Zalewie Sulejowskim w XIV Zawodach Sprawnościowych Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej. Zwyciężyła formacja z Opoczna przed formacją z Sulejowa, trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Warty. Po raz drugi w zawodach udział wzięła również drużyna Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Celem organizacji zawodów było ćwiczenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych dla ratowania ludzi i mienia podczas powodzi, klęsk żywiołowych i innych akcji ratowniczych. W trakcie zawodów poszczególni członkowie drużyn musieli wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną w pokonywaniu przeszkód terenowych, umiejętnością obsługiwania sprzętu wykorzystywanego w trakcie czynności ratowniczych oraz wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pięcioosobowe zespoły miały do pokonania tor przeszkód. Poszczególne konkurencje zawodów (wiosłowanie łodzią wiosłową, podejmowanie topielca, budowa wału przeciwpowodziowego, piłowanie drewnianych bali, slalom łodzią motorową, rzut rzutką do wyznaczonego celu na wodzie i pierwsza pomoc przedlekarska dla osoby podtopionej) oceniał skład sędziowski złożony z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zawodom przyglądali się mieszkańcy gminy Sulejów, którzy ładną pogodę wykorzystali do pobytu nad wodą. Dzieci i młodzież szkolna na fantomie mogła sprawdzić swój poziom umiejętności udzielania pierwszej pomocy (RKO).

Tegoroczne zawody zorganizował Szef Obrony Cywilnej Województwa - Wojewoda Łódzki wspólnie ze Starostą Piotrkowskim i Burmistrzem Sulejowa.

Zwycięskie drużyny wróciły do domów bogatsze w suche skafandry, maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym oraz kamizelki ratownicze. Pierwsze 3 zespoły otrzymały dodatkowo puchary i medale a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy.

http://lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=7038

Autor: D.Walczak

Zdjęcia: J. Chomczyński

 

12 CZE 2018

XIV Zawody OC Sulejów

XIV Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności