przesuń do początku strony

łódzkie

09 CZE 2017

XIII Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej

16 drużyn z województwa łódzkiego rywalizowało na zalewie Jeziorsko (Ostrów Warcki) w XIII Zawodach Sprawnościowych Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej województwa łódzkiego. Zwyciężyła formacja z Opoczna przed formacją z Pęczniewa, trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Grabowa. Po raz pierwszy wystartowała drużyna Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, która zajęła ostatecznie 13 miejsce.

Celem organizacji zawodów było ćwiczenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych dla ratowania ludzi i mienia podczas powodzi, klęsk żywiołowych i innych akcji ratowniczych. W trakcie zawodów poszczególni członkowie drużyn muszą wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną w pokonywaniu przeszkód terenowych, umiejętnością obsługiwania sprzętu wykorzystywanego w trakcie czynności ratowniczych oraz wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pięcioosobowe zespoły miały do pokonania tor przeszkód. Poszczególne konkurencje zawodów (wiosłowanie łodzią wiosłową, podejmowanie topielca, budowa wału przeciwpowodziowego, piłowanie drewnianych bali, slalom łodzią motorową, rzut rzutką do wyznaczonego celu na wodzie i pierwsza pomoc przedlekarska dla osoby podtopionej) oceniał skład sędziowski złożony z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zawodom przyglądali się mieszkańcy gminy Warta, którzy ładną pogodę wykorzystali do pobytu nad wodą. Dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli przygotowano atrakcje - na fantomie można było sprawdzić swój poziom umiejętności udzielania pierwszej pomocy (RKO).

Tegoroczne zawody zorganizował Szef Obrony Cywilnej Województwa - Wojewoda Łódzki wspólnie z Burmistrzem Gminy i Miasta Warta.

Zwycięskie drużyny wróciły do domów bogatsze w suche skafandry, torbę ratowniczą PSP R1 i latarki do nurkowania. Pierwsze 3 zespoły otrzymały dodatkowo medale i puchary a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy.

http://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=6640

Autor: D. Walczak
Zdjęcia: J. Chomczyński 

19 CZE 2017

XIII Zawody Sprawnościowe OC

XIII Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej, Ostrów Warcki 2017

Kategoria: Aktualności
  • 1
  • 2
wszystkie aktualności