przesuń do początku strony

łódzkie

25 MAJ 2018

Szkolenie z zakresu ochrony dóbr kultury

W dniach 24-25 maja 2018 roku pracownicy obrony cywilnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pracownicy starostw powiatowych województwa łódzkiego i pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wykonujący zadania obrony cywilnej uczestniczyli w szkoleniu „Ochrona dóbr kultury” zorganizowanym przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Podczas szkolenia poznaliśmy podstawy prawne i wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej w obiektach zabytkowych, procedury postępowania na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu oraz aspekty działań ratowniczych prowadzonych w obiektach zabytkowych z uwzględnieniem zagadnień właściwych dla Obrony Cywilnej w ochronie dóbr kultury. W trakcie szkolenia zwiedziliśmy Zamek Królewski na Wawelu, Komnaty Królewskie, Pracownię Konserwacji Tkanin Zabytkowych a także Wawel Zaginiony. Szkolenie zakończone zostało wręczeniem Certyfikatów wszystkim uczestnikom przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztofa Kociołka. Szkolenie bardzo ciekawe. Polecamy i zachęcamy inne województwa do udziału.

https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/aktualnosci-3/1345-kolejna-edycja-szkolenia-ochrona-dobr-kultury

14 CZE 2018

Ochrona dóbr kultury 2018

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności