przesuń do początku strony

łódzkie

05 KWI 2017

Ćwiczenia EPIDEMIA 2017 - Łódź

W Łodzi odbyły się ćwiczenia wojewódzkie „EPIDEMIA 2017” zorganizowane z inicjatywy Wojewody Łódzkiego. Celem ich było sprawdzenie procedur postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia wysoce zakaźnej choroby epidemicznej.

Organizatorzy zaaranżowali sytuację, w której do poradni w Centralnym Szpitalu Weteranów przy ul. Żeromskiego w Łodzi zgłosił się pacjent przebywający ostatnio w Ugandzie. Razem z nim na wizytę do lekarza czekały cztery osoby. Chory – według scenariusza – skarżył się na intensywną biegunkę, nie odczuwał bólów brzucha, nie gorączkował, nie odczuwał mdłości choć sporadycznie wymiotował. Poinformował lekarza, że mieszkał w rejonie Ugandy, gdzie występowały podejrzenia cholery – również w hotelu, w którym był zakwaterowany. Stan pacjenta pogarszał się gwałtownie w trakcie prowadzenia wywiadu lekarskiego. Lekarz POZ podejrzewał wystąpienie choroby wysoce zakaźnej.

Na miejsce przyjechała karetka, która zabrała pacjenta do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zdecydował o konieczności poddania kwarantannie osób, które mogły zostać zarażone, ponieważ miały kontakt z osobą podejrzaną o wystąpienie choroby wysoko zakaźnej. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zorganizowało miejsce kwarantanny i transport, który odbył się w asyście policji.

– Część osób została skierowana później do miejsca kwarantanny – meldował bryg. Grzegorz Górczyński z Państwowej Straży Pożarnej, dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. - To wymusiło przygotowanie grupy chemicznej do dezynfekcji autobusu i dekontaminacji ratowników, którzy brali udział w tych działaniach – podkreślił.

Strażacy zbudowali trzystopniowy ciąg do przeprowadzenia dekontaminacji ratowników wychodzących z potencjalnie skażonej strefy. Spryskano ich środkami biobójczymi i bezpiecznie rozebrano. Grzegorz Górczyński powiedział: - Jest to newralgiczny moment całej akcji, bo może dojść do przeniesienia czynnika biologicznego na ratowników.

W ćwiczeniach uczestniczyło wiele służb i instytucji, między innymi: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na obszarze województwa łódzkiego, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób zakaźnych oraz epidemiologii. Zaangażowani byli również policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Janecki, w imieniu wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, podziękował wszystkim instytucjom za udział w manewrach. - Ćwiczenia pokazały jak ważna jest współpraca różnego rodzaju podmiotów prowadzących działalność leczniczą – podkreślił Krzysztof Janecki.

http://lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?date=2017-04-00&offset=36&id=6521

Autor i zdjęcia: ŁUW w Łodzi

05 KWI 2017

EPIDEMIA 2017 Łódź

Zdjęcia do ćwiczeń EPIDEMIA 2017 - Łódź

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności