przesuń do początku strony

kujawsko-pomorskie

03 LUT 2016

Zespół czuwa nad bezpieczeństwem regionu

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wziął udział we wtorek 2 lutego w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które miało na celu przedstawienie wojewodzie zasobów oraz sposobów działania poszczególnych służb i jednostek wchodzących w skład zespołu. Jeśli sytuacja kryzysowa wystąpi, to nasza reakcja musi być adekwatna do sytuacji i jak najszybsza, tak aby bezpieczeństwo obywateli było zapewnione – podkreślił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/zespol-czuwa-nad-bezpieczenstwem-regionu.html

wszystkie aktualności