przesuń do początku strony

kujawsko-pomorskie

03 LIS 2017

ĆWICZENIE WISŁA 17 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ĆWICZENIE WISŁA 17 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 
ĆWICZENIE WISŁA 17 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się wojewódzkie kompleksowe ćwiczenie obronne z elementami obrony cywilnej pod kryptonimem “WISŁA-17”.

Tematem ćwiczenia było “Zgrywanie elementów systemu kierowania województwa kujawsko-pomorskiego oraz doskonalenie współdziałania miedzy jednostkami organizacyjnymi województwa w warunkach zagrożenia państwa“. W czasie ćwiczenia przeprowadzono szereg epizodów praktycznych w tym współdziałanie i współpracę organów administracji publicznej z organami administracji wojskowej podczas wykonywania zadań obronnych z elementami obrony cywilnej na terenie powiatu brodnickiego w Jabłonowie Pomorskim po wykolejeniu cysterny ze środkami toksycznymi. Jednym z celów ćwiczenia było sprawdzenie współdziałania Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Medycznego z wojskowymi służbami medycznymi i chemicznymi. Akcję ratunkową prowadziły Straż Pożarna, Policja i służby kolejowe. Uruchomiono ponadto Lotniczą Formację Obrony Cywilnej z Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu jednak trudne warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie praktyczne całości zaplanowanego zadania.

Przemieszczenie Urzędu Gminy w Gostycynie, powiat tucholski, na zapasowe miejsce pracy przeprowadzono po unieruchomieniu dotychczasowej siedziby urzędu. W działaniach logistycznych współdziałając ze Strażą Pożarną i Policją uczestniczyła Drużyna Porządkowo-Ochronna Obrony Cywilnej.

Ponadto jednostki biorące udział w ćwiczeniu realizowały aplikacyjnie szereg zadań z obszaru ochrony ludności.

Ćwiczenie obserwowali przedstawiciele Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

wszystkie aktualności