przesuń do początku strony

dolnośląskie

06 PAŹ 2016

Legnica – konferencja pn. Aspekty współdziałania jednostek wiodących w układzie zagrożeń

Legnica – konferencja pn. Aspekty współdziałania jednostek wiodących w układzie zagrożeń
Legnica – konferencja pn. Aspekty współdziałania jednostek wiodących w układzie zagrożeń

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Legnicy zorganizował konferencję szkoleniową pn. Aspekty współdziałania jednostek wiodących w układzie zagrożeń. Na ten cel uzyskano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szkolenie składało się z dwóch części teoretycznej w formie paneli dyskusyjnych oraz praktycznej – pokazu ratownictwa wysokościowego. Część teoretyczną zrealizowano w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Aby poruszyć możliwie szerokie spectrum zagadnień każdy prelegent przedstawiał istotne aspekty współdziałania między uczestnikami zarządzania kryzysowego, uzupełniając swoje wystąpienie prezentacją w formie pokazu slajdów.

Omówiono m.in.: zagadnienia zarządzania ryzykiem powodziowym, organizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz powiadamiania mieszkańców, poziom bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta, współdziałanie jednostek w zakresie zarządzania ruchem na drogach z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych w sytuacjach wystąpienia nagłych zdarzeń, organizację ratowniczej pomocy medycznej, gotowość operacyjną jednostek OSP na terenie chronionym przez KM PSP, zasady oraz procedury organizacji sztabu podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Natomiast pokaz ratownictwa wysokościowego w wykonaniu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Legnica 3 odbył się na terenie należącym do Nadleśnictwa Legnica.

W szkoleniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starosty Legnickiego, Prezydenta Miasta Legnicy, KM PSP w Legnicy, KM Policji w Legnicy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pogotowia Ratunkowego, Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ochotniczych straży pożarnych regionu legnickiego, i innych instytucji współdziałających w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie miasta.

Opracowanie: Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Legnicy
Zdjęcia: st. str. Mateusz Guzenda Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

06 PAŹ 2016

Legnica – konferencja pn. Aspekty współdziałania jednostek wiodących w układzie zagrożeń

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności