przesuń do początku strony

Aktualności

  • Znaleziono 144 wiadomości.

Na podstawie §11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz.1415), w dniach 28-29 września br. odbył się trening Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).

Po raz pierwszy obrodom przewodniczyła prezydencja polska. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Sekretariatu Generalnego Rady UE.

W dniach 24-26 stycznia br., delegacja z Polski, w składzie której znaleźli się przedstawiciele Komendy Głównej PSP, Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN, uczestniczyła w warsztacie w Budapeszcie poświęconym zintegrowanemu zarządzaniu powodziami.