przesuń do początku strony

Aktualności

  • Znaleziono 150 wiadomości.

W dniach 13 – 14 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego do opracowania ”Koncepcji kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce”, którego celem było...

W dniu 12.01.2012 r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP reprezentujących Szefa Obrony Cywilnej Kraju z gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem - Rektorem Wojskowej Akademii Technicznej.

Na podstawie §11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz.1415), w dniach 28-29 września br. odbył się trening Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).

Po raz pierwszy obrodom przewodniczyła prezydencja polska. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Sekretariatu Generalnego Rady UE.

W dniach 24-26 stycznia br., delegacja z Polski, w składzie której znaleźli się przedstawiciele Komendy Głównej PSP, Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN, uczestniczyła w warsztacie w Budapeszcie poświęconym zintegrowanemu zarządzaniu powodziami.