przesuń do początku strony

Aktualności

 • Znaleziono 133 wiadomości.

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

W dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Rzeszowie odbyło się doroczne spotkanie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym wzięli udział przedstawiciele wiodących instytucji ochrony ludności z czterech krajów Grupy. Spotkanie poświęcone było komunikacji kryzysowej i współpracy transgranicznej w zagrożeniach powodziowych.

W dniach 13 – 14 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego do opracowania ”Koncepcji kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce”, którego celem było...

W dniu 12.01.2012 r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP reprezentujących Szefa Obrony Cywilnej Kraju z gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem - Rektorem Wojskowej Akademii Technicznej.

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14