przesuń do początku strony

Aktualności

14 WRZ 2018

XXXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej Ekomilitaris 2018

XXXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej Ekomilitaris 2018
XXXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej Ekomilitaris 2018

W dniach 4-7 września 2018 r. w Kościelisku ramach XXXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Ekomilitaris 2018 odbyła się VII edycja kursu pt. „Budowa i eksploatacja obiektów schronowych oraz ukryć dla ludności zabezpieczających przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”.

Przedmiotowy kurs przeznaczony był dla personelu inżynieryjno-technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej odpowiadającego m.in. za budowle schronowe. Uczestnicy kursu zostali zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi w zakresie budowy i eksploatacji obiektów schronowych. Przedstawiono najnowszy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle ochronne, ich usytuowanie i użytkowanie. Kursantów zapoznano także z projektem Wytycznych Szefa OCK w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego. Prelegentami byli specjaliści Wojskowej Akademii Technicznej w tym zakresie, którzy przedstawili najnowsze rozwiązania w zakresie filtrowentylacji oraz sprzętu do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej, a także indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych, systemu ochrony wnętrz schronów przed czynnikami BMR, konstrukcji budowlanej schronów i ukryć, optoelektroniki w monitorowaniu zagrożeń, itp.

Kurs zakończył się pisemnym zaliczeniem, a uczestnicy kursu otrzymają stosowne zaświadczenia.

Opracowanie: BL KG PSP

14 WRZ 2018

XXXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej Ekomilitaris 2018

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności