przesuń do początku strony

Aktualności

05 MAR 2019

XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej
XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej
XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej
XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej


1 marca 2019 r w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się  XXIV edycja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Celem Olimpiady była popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponad gimnazjalnych, przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

Przebieg Olimpiady był nadzorowany przez przedstawiciela Szefa Obrony Cywilnej Kraju – st. bryg. Andrzeja Dobrzenieckiego.

Program Olimpiady składał się z dwóch etapów:

I etap – pisemny, test teoretyczny składający się z 50 pytań, rozwiązywany indywidualnie przez wszystkich uczestników Olimpiady.

II etap – ustny, praktyczno – teoretyczny w oparciu o poszerzoną tematykę. Zadania do II etapu zostały przygotowane i przeprowadzone przez członków Komisji reprezentujących następujące jednostki: KWP w Olsztynie, KW PSP w Olsztynie, Grupa Ratownictwa PCK w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

W olimpiadzie udział wzięły zespoły reprezentujące 20 szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, zwycięzcy szczebla powiatowego. W wyniku przeprowadzonych testów pisemnych /indywidualnych/ do finału weszło 5 drużyn dwuosobowych. W dogrywce brały udział dwie drużyny.

II etap teoretyczno-praktyczny pozwolił na wyłonienie zwycięzców.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady dostali dyplomy uczestnictwa w olimpiadzie a finaliści – uczestnicy drugiego etapu dostali również  cenne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

Wyniki XXIV Wojewódzkiej Olimpiady przedstawiają się następująco:

I miejsce:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E.Orzeszkowej w Bartoszycach w składzie:

Weronika Stapel
Katarzyna Kołdysz
 
II miejsce: 
V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie w składzie:

Julia Moszczyńska
Małgorzata Kocenko

III miejsce:
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w składzie:

Maciej Biedrzycki
Hubert Późniak

IV miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Piszu w składzie:

Katarzyna Cieloszczyk
Maciej Samul

V miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie w składzie:

Jolanta Krzesińska
Patryk Szymański

wszystkie aktualności