przesuń do początku strony

Aktualności

14 PAŹ 2019

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie opracowania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie OC

27 września 2019 roku Szef Obrony Cywilnej Kraju wydał wytyczne w sprawie opracowania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej. Dokument dostępny jest w zakładce „Akty urzędowe Szefa OCK”. Wytyczne określają sposób opracowywania i tryb uzgadniania planów działania w zakresie obrony cywilnej, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Akt urzędowy wydany przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju określa zasadniczą formę wskazaną do stosowania przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie OC. Zgodnie z założeniami wytycznych plany działania w zakresie OC opracowywane są na okres jednego roku i pięciu lat.

wszystkie aktualności