przesuń do początku strony

Aktualności

03 LIP 2018

Wykrywanie zagrożeń w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania

Wykrywanie zagrożeń w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
Wykrywanie zagrożeń w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania

W dniach 20-22 czerwca br., w Ośrodku Szkoleniowym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – m. Tylna Góra w województwie kujawsko-pomorskim, Szef Obrony Cywilnej Kraju zorganizował warsztaty szkoleniowe na temat wykrywania zagrożeń w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania. Uczestnikami warsztatów byli specjaliści do spraw systemów wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a także przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Powietrznych, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń Sił Zbrojnych, 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, Wojskowego Sztabu Wojewódzkiego w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, Polskiej Żeglugi Powietrznej, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, PKN Orlen, Metra Warszawskiego, Urzędów Miast Opola i Olsztyna oraz Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP.

Przewodnim tematem spotkania było omówienie projektu „Instrukcji funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza” oraz sposobu jej wprowadzenia dla układu pozamilitarnego, a także przygotowanie do ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania PATROL 18.

Ponadto, w trakcie warsztatów:

  1. omówiono przeprowadzane treningi systemu ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza i skażeniami oraz łączności SI PROMIEŃ,
  2. zapoznano uczestników z zadaniami Służby Operacyjnej 22 ODN-u, jego organizacją oraz praktycznym sposobem nadawania komunikatów i ostrzeżeń.
  3. przedstawiono strukturę i zadania Cywilno - Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego,
  4. omówiono przedsięwzięcia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia KSWSiA PATROL 18,
  5. przedstawiono założenia projektu nowego kursu doskonalącego z podstaw ochrony przed czynnikami CBRN w Obronie Cywilnej opracowanego przez Akademię Sztuki Wojennej,
  6. zapoznano uczestników z realizowanym projektem „SAFEDAM – zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami”,
  7. zapoznano uczestników spotkania z infrastrukturą techniczną schronu, który do roku 2015 był zapasowym stanowiskiem kierowania wojewody kujawsko-pomorskiego znajdującego się w miejscowości Tryszczyna i wchodził w skład sztabu zarządzania kryzysowego wojewody,
  8. podsumowano działalność za miniony okres z realizacji zadań w zakresie systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego ostrzegania.

Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

wszystkie aktualności