przesuń do początku strony

Aktualności

08 LIP 2020

Wideokonferencja Polska – Niemcy ws. prac nad rewizją Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

Wideokonferencja Polska – Niemcy ws. prac nad rewizją Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
Wideokonferencja Polska – Niemcy ws. prac nad rewizją Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

7 lipca 2020 roku odbyły się polsko-niemieckie konsultacje z udziałem dyrektorów generalnych ochrony ludności obu krajów.

Polskiej delegacji przewodniczył nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP, szef OCK, a niemieckiej – Franz-Josef Hammerl – szef Dyrekcji Generalnej Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty.

Z początkiem miesiąca Niemcy objęły prezydencję w Radzie UE. Przez najbliższe 6 miesięcy przewodniczyć będą pracom toczącym się m.in. na unijnej grupie roboczej ds. ochrony ludności, gdzie Polska reprezentowana jest przez przedstawicieli Komendy Głównej PSP.

Wideokonferencję poświęcono nowej propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, mającej na celu usprawnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności  poprzez m.in. wzmocnienie strategicznej rezerwy zasobów ratowniczych i humanitarnych Mechanizmu – rescEU oraz zwiększenie jego zdolności operacyjnych, logistycznych i koordynacyjnych.

Obie strony podkreśliły wagę osiągnięcia konsensusu na podstawie dogłębnych konsultacji nad propozycjami zmian w Mechanizmie, które z jednej strony zagwarantują ciągłość jego finansowania w nadchodzącej perspektywie budżetowej UE na lata 2021 – 2027, a z drugiej: pozwolą na kompleksowe przygotowanie Mechanizmu na różne zagrożenia, opierając się na wnioskach zidentyfikowanych przez wszystkie państwa członkowskie po międzynarodowych operacjach reagowania na katastrofy i kryzysy humanitarne.

Delegacje uzgodniły ramy dalszych prac negocjacyjnych, które w najbliższych miesiącach prowadzone będą na szczeblu eksperckim. Finalnie dokument przyjęty zostanie przez Radę UE i Parlament Europejski.

Opracowanie: BWM
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

08 LIP 2020

Wideokonferencja Polska – Niemcy ws. prac nad rewizją Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności