przesuń do początku strony

Aktualności

02 MAR 2018

Warsztaty z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej

W dniach 12-14 lutego 2018 r. w miejscowości Susiec odbyły się warsztaty z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich (zgodnie z „Harmonogramem szkoleń podstawowych oraz innych przedsięwzięć specjalistycznych organizowanych na szczeblu centralnym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2018 r.").

Celem warsztatów było przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie organizacji szkoleń i ćwiczeń w obszarze obrony cywilnej/ochrony ludności na potrzeby administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych oraz ludności cywilnej, omówienie przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w 2017 r., omówienie najnowszych rozwiązań prawnych w zakresie budownictwa ochronnego, w szczególności usytuowania budowli ochronnych oraz warunków ich eksploatacji, przybliżenie zasad funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, w tym prowadzenia nasłuchu w sieci, omówienie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, a także przedstawiono funkcjonowanie Brygady Obrony Terytorialnej na przykładzie województwa lubelskiego.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 57 osób.
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

wszystkie aktualności